Bedankt!

Tot vol­gend jaar op 2 en 3 mei 2025!

Moulin Blues Ospel

Since 1986

Al meer dan 35 jaar is Moulin Blues Ospel het toon­aangevende blues- & roots­fes­ti­val van Ned­er­land dat wereld­wi­jd aanzien geni­et. Op het Moulin Blues Fes­ti­val word je in een uiter­mate gezel­lige sfeer, ver­rast door muziek van inter­na­tionale blues- & roots top­pers van van­daag en mor­gen. Diverse grote namen ston­den in het Lim­burgse Ospel al op de planken: B.B. King, Bud­dy Guy, Mavis Sta­ples, Joe Bona­mas­sa, Jim­mie Vaugh­an, Tedeschi Trucks Band om er een aan­tal te noe­men. Het fes­ti­val is klein­schalig van opzet maar groot van naam. No-non­sense en authen­tiek, een heel pret­tig en relaxed muziek­fes­ti­val!

Een optreden van Robert Jon & the Wreck op het Moulin Blues mainstage

Nieuws